Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü ve uzaktan eğitim bölümü olarak 90 saatten, az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara uygun olarak yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanmasıyla gerçekleştirilebilir.

 

UZAKTAN EĞİTİM 

Uzaktan eğitim, kurumumuza bağlı kursiyer olmanız durumunda Yıldız Teknik Akademi (yta.com.tr) internet sayfası üzerinden ytauzaktanegitim.com sitesinde yapılmaktadır. Eğitim başlangıç tarihinizde size verilen kişisel şifre ve bilgiler ile sisteme giriş yapıyorsunuz. Bu sistemde ön test, görsel eğitim, teorik eğitim ve son test olarak dört(4) bölümden ulaşmaktadır. Bu Dersleri ve testleri Uzaktan Eğitim alacağınız tarih aralığında tamamlamanız gerekmektedir.


ÖRGÜN EĞİTİM 

Örgün eğitim, 45 saatlik uzaktan eğitimin bittiği tarihten itibaren başlamaktadır. Örgün eğitim programları ise sabah ve akşam grupları şeklinde oluşmaktadır. Kayıt esnasında size hangi program saat grubu uygun ise o programa kaydınız yapılmakta ve resmi olarak T.C. Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ne bildiriminizi yapmaktayız.


 • Sabah Grubu: 09.00 – 15.00
 • Akşam Grubu: 15.00 – 21.00 Şeklinde Arz ve Talebe göre gruplara ayırmaktayız.


Diğer Sağlık Personeli grubu sınav konuları ile soru yüzdelikleri aşağıdaki gibidir;

 • Hukuk %5
 • Genel İSG Konuları %30
 • Mevzuat %20
 • Sağlık %35
 • Teknik %10


SINAVDA BAŞARISIZ OLANLAR

Yapılan sınavda başarı için 50 sorudan 30 doğru yapmak gerekmektedir. Başarısız olmanız durumunda yani 60 puandan daha düşük almanız halinde eğitim başlangıç tarihinden itibaren SINIRSIZ sınavlara girme hakkınız mevcuttur (şimdilik). Herhangi bir eğitime ücret ödemeden sınava sınav başvuru bedelini ödeyerek girebilirsiniz.


Diğer Sağlık Personeli programına katılmak isteyen adaylar; Hemşireler, Sağlık memuru, Çevre sağlığı teknisyeni, Acil tıp teknisyeni Tüm gruplar için lise, ön lisans ve lisans düzeyinde mezunlar başvurabilirler.


Kamuda Çalışanlara Özel Fırsat

Ayrıca kamu kurumlarında çalışan İşyeri hemşirelerine (Diğer Sağlık Personeli) aylık 30 saat dışarda çalışma ve sözleşme yapma hakkı getiriliyor.

Diğer Sağlık Personeli Kayıt İşlemi Gerekli Evraklar;

 •  Başvuru dilekçesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
 •  Eğitim Sözleşmesi (Kurumumuzdan temin edilecektir.)
 •  Diploma Fotokopisi veya Geçici Mezuniyet belgesi (e-devletten temin edilebilir)
 •  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi


Sınavlar

 • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum(ÖSYM) tarafından sonuçlandırılır.


Eğitimde Verilecek Dokümanlar

 1. Konu Anlatımlı Diğer Sağlık Personeli Kitabı (Örgün eğitim başlangıç tarihinde tarafınıza elden teslim edilecektir.)
 2. USB Flash bellek getirmeniz durumunda eğitmenlerimize ait örgün eğitimde anlatılan ders içeriklerinizi içerir PowerPoint sunumu paylaşmaktayız.

 Eğitim Kurumlarının Programının, Uygulanmasında Uyulması Gereken Kurallar

 • Eğitim süresi 6 saat /gündür.
 • Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
 • Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.
 • Her dersin başında eğiticinin kendisini tanıtması ve dersin akışını bildirmesi, ders sonunda dersi özetleyerek soru sorulmasına fırsat verilmektedir.
 • Program süresince uzaktan ve örgün eğitim sırasında derslerin günün teknolojilerine uygun hazırlanmış yazılı ve görsel eğitim materyalleri ile zenginleştirilmektedir.
 • Katılımcıların Uzaktan Eğitimin Tamamına Katılma Zorunluluğu bulunmakta olup örgün eğitimde ise 6 saat devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Devamsızlığın 6 saati aşılması durumunda katılımcının eğitimi geçersiz sayılır.