Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


Kayıt için Gerekli Belgeler

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

İş güvenliği uzmanlığı programına katılmak isteyen adaylar; Mühendislik ve Mimarlık eğitimi veren fakültelerin mezunları, Teknik Öğretmenler, Fizikçi, Kimyager ve Biyolog unvanına sahip olanlar ile üniversitelerin iş sağlığı ve güvenliği lisans veya ön lisans programı mezunları,  İş Güvenliği uzmanlığı yetki belgesi olan kurumumuza aşağıdaki belgeler ile başvuru yapabilirler;

 

  • Başvuru Yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan ve adayın hangi iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren başvuru yazısı
  • Adayın mühendis, mimar veya teknik eleman olduğunu gösteren diploma veya mezuniyet belgesi
  • (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını gösteren belge.
  • (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitim programına katılacaklar için (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve bu belgeyle en az üç yıl fiilen Görev yaptığını gösteren belge.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi ve Sınavlar

  • Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler, iş güvenliği uzmanı bulunan bir iş yerinde yapılır.

Sınavlar

  • Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
  • Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.