Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


Temel İlk Yardım Eğitimi

İlkyardım, herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Temel İlkyardım Eğitimi, ilkyardım Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden;

 • Çok tehlikeli iş yerlerinde her 10 çalışana kadar 1
 • Tehlikeli işyerlerinde her 15 çalışana kadar 1
 • Az tehlikeli işyerlerinde ise her 20 çalışan için 1 “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış “İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.”

Temel İlkyardım Eğitiminin Amacı

Acil bir durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar, amaçsız çözümlerden ve yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya çabuk, etkili ve en uygun müdahaleyi yapmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazanmaktır.

Temel İlkyardım Eğitimi Önemi

Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar veya hastalıklarla karşılaşmamız kaçınılmazdır. Yaşamımızın çeşitli dönemlerinde, bulunduğumuz her ortamda kaza ve hastalanma riski taşımaktayız. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynayacaktır. Ülkemizde ev, iş ya da trafik kazaları ve doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için olaydan etkilenen ya da ortamda bulunan kişilerin kendilerine ya da başkalarına yapacakları ilkyardım uygulamaları son derece önemlidir. Toplumumuzda genel bir anlayış olarak, ilkyardım ile acil yardım ifadeleri birbirlerinin yerine kullanılmaktadır. Oysa acil yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsamasına rağmen; ilkyardım, bu konuda eğitim almış kişilerce olay yerinde bulunan malzemelerle ilaçsız olarak yapılan, uygulamalardır. Ancak ilkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları, öncelikli amaçlarının kişilere zarar vermemek olduğunu bilmeleri ve hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerde bulunmamaları son derece önemlidir.

Bu amaçlarla, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2002 tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazete ’de İlkyardım Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çerçevesinde, ilkyardım eğitimi almış sertifikalı ilkyardımcıların sayılarının ve niteliklerinin artmasına ve toplumumuzun ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

 Temel İlkyardım Eğitimi Katkıları

Her şeyden önce, İlkyardım Yönetmeliği’ nin 8. maddesine göre Kurumumuz, ilkyardım kursu açma ve kurs verme yetkisine sahiptir.

İlkyardım Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesi ile birlikte, artık ülkemizde ilkyardımcı ve zorunlu ilkyardımcı istihdamı, zorunlu hale gelmiştir. Yönetmeliğin 16. maddesine göre, tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur. Bu açıdan bakıldığında, ilkyardım eğitimi almanın, işsizliğin çok yüksek olduğu ülkemizde, birçok kurumda iş bulmak için önemli bir şans olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ayrıca İlkyardım Yönetmeliği’nin “Müeyyideler” başlıklı 29. maddesine göre, ilkyardımcı bulundurmayan kurum ve kuruluşlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 295 inci maddesi hükmü doğrultusunda cezai müeyyide uygulanacaktır. Bu nedenle, tüm kurum ve kuruluşlarda ilkyardım eğitimi almış olan kursiyerlerimizin iş bulmaları mümkündür.

Temel İlkyardım Eğitimi Hedefimiz

 • Temel İlkyardım Eğitimlerimiz Sağlık Bakanlığından onaylı alanında uzman İlk Yardım Eğitmenleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Temel İlk yardım Eğitimi ile kendiniz, yakınlarımız ve işletme çalışanları için hayat kurtarıcı müdahaleleri öğrenebilir, acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunarak insanlara yardımcı olabilirsiniz.
 • Temel İlkyardım Eğitimi sonunda yapılacak sınavda YILDIZ TEKNİK AKADEMİ / ASSA AKADEMİ yetkili eğiticileri tarafından çalışma soruları dağıtılmaktadır.
 • Temel İlkyardım Eğitimi veren kurumlar arasında YILDIZ TEKNİK AKADEMİ / ASSA AKADEMİ İlkyardım Eğitim Merkezimiz ilgili sınavlarda yüksek bir başarı oranı göstermektedir.
 • Temel İlkyardım Eğitimlerinde interaktif eğitim teknikleri kullanılarak, projektör ,maket , slayt vb eğitim materyalleri ile desteklenmekte ve uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi İçeriği

Sağlık Bakanlığı onaylı İris Akademi Temel İlkyardım Eğitim Müfredatımız;

 • Ön Test
 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • Hasta/Yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi
 • Temel Yaşam Desteği
 • Hasta/Yaralı Taşıma teknikleri
 • Göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım
 • TYD ve Taşıma Teknikleri, Pratik Uygulaması
 • Havayolu Tıkanıklığı
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Hayvan ısırmalarında İlkyardım
 • Bilinç Bozukluklarında İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Kalp Krizi ve Kan Şekeri
 • Yazılı ve Uygulamalı Değerlendirme
 • Kurs Değerlendirmesi ve Kapanış

Temel İlkyardım Eğitimi Ön Bilgiler

Acil durumlarda doğru ve bilinçli uygulamalarda bulunmak isteyen herkes Temel İlkyardım Eğitimi alabilir. İlkyardım kursları Temel İlkyardım Eğitimi (16 saat) , Temel İlkyardım Güncelleme eğitimi (8 saat) ve Standart ilkyardım eğitimi (40 saat ) olarak düzenlenebilmektedir. Güncelleme eğitimlerine katılmak için 3 yıllık geçerlilik süresi dolmamış İlkyardım sertifikası sahibi olmak gerekmektedir.

Temel İlkyardım Eğitimi Eğitmen Kadrosu

Eğitimler Sağlık Bakanlığından onaylı sertifikalı İlk Yardım Eğitmenleri tarafından düzenlenir.

Temel İlkyardım Eğitimi Sonunda Verilen Belge

Temel İlkyardım Eğitimin tamamına katılan ve başarılı bulunan katılımcılara Sağlık Bakanlığından onaylı İlkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı YILDIZ TEKNİK AKADEMİ / ASSA AKADEMİ tarafından verilecektir.

Temel İlkyardım Eğitim Yeri

Firmanıza ait eğitim salonu ya da yetkili YILDIZ TEKNİK AKADEMİ / ASSA AKADEMİ  eğitim sınıflarında verilmektedir.

İlgili yönetmelik için tıklayınız.