Adana - İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi - İşyeri Hekimliği - İşyeri Hemşireliği Eğitimi - İSG Kursu- YILDIZ TEKNİK AKADEMİ


Sınav Belge İşlemleri

SINAV VE BELGELENDİRME İŞLEMLERİ HAKKINDA/İSG-KATİP

İSG Profesyonellerinin İSG-KATİP üzerinden işlemlerini yapabilmeleri ve sistemde yer alan bilgilerini ve durumlarını bireysel olarak izleyebilmeleri amacıyla 25 Haziran 2018 tarihi itibarı ile İSG-KATİP uygulaması yenilenmiş olarak hizmete sunulmaktadır.

Anılan tarih itibari ile;

  • Sınava      katılmaksızın (doğrudan) iş güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği, diğer      sağlık personeli ve eğitici belgesi başvurusunda bulunacaklar ile 27      Temmuz 2015 tarihinden önce eğitim alarak sınavlarda başarılı olup belge      almaya hak kazanmakla birlikte eğitimine dair eksik evrakı bulunanların      sertifika başvuru ve takip işlemleri,
  • İş      güvenliği uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli sınavına      Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim almaksızın      doğrudan başvuracaklar ile 27 Temmuz 2015 tarihinden önce eğitim alıp      sınavlarda başarılı olamayanlardan eğitimine dair eksik evrakı      bulunanların sınav başvuru ve takip işlemleri,
  • Sertifika      sahibi İSG Profesyonellerinin vize başvuru işlemleri,
  • İSG      Profesyonellerinin; eğitim, sınav ve sertifika bilgileri ile çalışma      sürelerine ilişkin raporlara erişimi,

İSG-KATİP üzerinden yapılabilir şekilde düzenlenmiştir.

İş bu duyurunun yayımdan itibaren yukarıda belirtilen işlemler için Bakanlığa evrak ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Öncesinde Bakanlık evrak kaydına girişi gerçekleşen başvurular değerlendirmeye alınacak olup adaylar başvuru sonuçlarını İSG-KATİP üzerinden takip edebileceklerdir.

SINAV VE BELGELENDİRME REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ…